Viettel đạt lợi nhuận gần gấp ba VNPT trong năm 2012