Việt Nam là thị trường ‘béo bở’ của NSX Trung Quốc