Truyền thông thế giới tiếc nuối khi Flappy Bird bị “khai tử”