Thị trường dịch vụ CNTT tại Việt Nam sẽ tăng gần 13%