Samsung nộp bằng sáng chế đồng hồ thông minh điều khiển bằng cử chỉ