Perez tiết lộ khả năng chiêu mộ Ribery trước ngày 31/8