Những công nghệ ‘nóng’ hiện nay sẽ sớm bị thay thế