Nhân viên VNPT bị tố tấn công mạng để kinh doanh không lành mạnh