New7Wonders Foundation bị dọa kiện vì đòi tiền quá đáng