Mozilla sắp tích hợp công cụ cập nhật tự động cho Firefox