Máy phát điện nhỏ sử dụng thân nhiệt để cấp năng lượng cho thiết bị đeo