Hà Nội trước kỳ thi ĐH-CĐ: 38.000 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ