Dự kiến sáp nhập 2 liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam