Doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác bị phạt gần 2 tỷ đồng