Đào “vàng” Bitcoin – cuộc đua CNTT ngày càng sôi động