Cơ hội cho các doanh nghiệp VN nhân chuyến thăm của tân Thủ tướng Nhật