Chuyển dịch sang mobile: Lối thoát cho nhà sản xuất game Việt