Chỉ có khoảng 3.400.000 máy tính bảng chạy Android Honeycomb