Báo nước ngoài đưa tin T&T Hà Nội nhắm Nistelrooy, Guti và Deco