Apple cập nhật iWork cho iCloud, iOS và OS X với nhiều điểm mới, hỗ trợ chia sẻ file khóa password