Nhân sự

N

hân sự là tài sản cốt lõi nhất, quý giá nhất và được chăm chút nhất của Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Tinh Nhanh. Kể từ khi thành lập tới nay, chúng tôi luôn duy trì được đội ngũ làm việc ăn ý, hiệu quả, tận tâm và giàu sáng tạo.

Nhân sự của chúng tôi luôn đáp ứng 3 nguyên tắc cơ bản:

  1. Chuyên nghiệp
  2. Uy tín
  3. Sáng tạo

Trong quá trình hình thành và phát triển, chúng tôi luôn áp dụng nguyên tắc “thu nạp – bồi dưỡng – đánh giá – đào thải”, để chọn lọc những nhân tài tốt nhất, phù hợp nhất với công ty.

BAN LÃNH ĐẠO

Trần Huy Hùng
Giám đốc
Hồ Việt Hồng
Phó giám đốc kinh doanh
Bùi Đức Khánh
Phó giám đốc kỹ thuật
Chia sẻ trang này