Bảng giá dịch vụ Quản trị hệ thống máy chủ

 • Mini

  $19/month

  Best for corparete teams

  Storage Space:
  10GB
  Monthly Bandwidth:
  50GB Monthly
  MYSQL:
  1 Click Software Installs:
  Multi-Domain Hosting:
  Storage Space
  Monthly Bandwidth
  MYSQL
  1 Click Software Installs
  Multi-Domain Hosting
 • Professional

  $99/month

  Best for corparete teams

  Storage Space:
  Unlimited
  Monthly Bandwidth:
  Unlimited Bandwidth
  MYSQL:
  1 Click Software Installs:
  Multi-Domain Hosting:
Chia sẻ trang này